Acupunctuur

 

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) en meer dan 4000 jaar oud. In de TCG werkt men vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Acupunctuur zet het lichaam en de geest aan om zichzelf te genezen.

Moderne artsen en wetenschappers hebben de klassieke, Chinese acupunctuur verder ontwikkeld en uitgebreid. Acupunctuur, of medische acupunctuur,  is tegenwoordig de verzamelnaam voor een negental acupunctuurvormen.

 

TrueNature Acupunctuur BestTrueNature Acupunctuur Best

 

 

 

 

 

 

 

 

Acupunctuur herstelt de energiebalans in ons lichaam

Volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) hebben we bij onze geboorte een bepaalde hoeveelheid energie meegekregen. We zijn gezond als de energie ongestoord door onze energiebanen kan stromen. Ziekten en klachten onstaan doordat onze energiecirculatie geblokkeerd raakt door bijv.:

  • een verkeerde houding, o.a. door te lang achter elkaar computeren of te weinig bewegen
  • ongezond of te veel eten
  • verslaving
  • stress door bv. relatieproblemen of werkproblemen

We hebben minimaal 722 acupunctuurpunten op onze huid. Die punten staan in directe verbinding met de energiebanen in ons lichaam. Doordat de energie weer onbelemmerd kan stromen, gaat het zelf genezend systeem van ons lichaam zijn werk weer doen. Zo kunnen veel ziekten en klachten sterk verbeteren of zelfs genezen.


Moderne wetenschap: acupunctuur écht effectief

Er is tegenwoordig veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het effect  van  acupunctuur en over hóe het werkt. Uit deze moderne studies  blijkt onder meer dat acupunctuur een stimulerend effect heeft op de aanmaak van lichaamseigen stoffen in onze hersenen en overige zenuwstelsel: o.a. neurotransmitters als endorfines en dynorfynes.

Deze lichaamseigen stoffen werken:

  • pijnstillend
  • ontstekingsremmend
  • stemmingsverbeterend.

 

World Health Organisation: acupunctuur werkt bij meer dan 100 klachten

De WHO (World Health Organisation van de VN) analyseerde de vele moderne studies  naar acupunctuur. Acupunctuur blijkt effectief  bij meer dan 100 pijn-, chronische, ontstekings-, huid-, psychische- en vruchtbaarheidsklachten. Op basis daarvan publiceerde de WHO een lijst met meer dan 100 aandoeningen, waarvoor zij acupunctuur aanbeveelt.

Deze website gebruikt alleen cookies om de website en dienstverlening te verbeteren. Maatregelen COVID-19